skip to Main Content

Privacy & Cookie beleid

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

 1. Algemeen

U bezoekt een website van PORTFOLIO SERVICES BVBA (hierna “Portfolio Services”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Zuidstraat 9 bus A met ondernemingsnummer 0875.143.995.

 1. Privacy

Portfolio Services zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Portfolio Services hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidig Privacy- & Cookiebeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.

Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het Privacy- & Cookiebeleid van Portfolio Services.

Portfolio Services is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

Portfolio Services verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v.  Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2.1    Persoonsgegevens

 Volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

Bij het invullen van het contactformulier:

Persoonlijke identificatiegegevens:

naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Bij het deelnemen aan een activiteit:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
 • Foto’s gemaakt tijdens de activiteit

Tijdens het gebruik van de website: uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen;

Via cookies (zie ook art. 3 van dit Privacy & Cookiebeleid): IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht;

2.2    Doeleinden

 De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Portfolio Services, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden alsook in het geval van de foto’s tijdens onze activiteiten, uw voorafgaande expliciete toestemming. 
 • Beveiliging: het verwerken van persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om diefstal tegen te gaan (bescherming van de goederen van de onderneming), werknemers en bezoekers te beschermen (veiligheid en gezondheid) of de goede werking van de machines na te gaan (controle productieproces).
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel: het gaat hier om activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om ons hiertegen te beschermen.
 • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen (bv. uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat), met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om up to date te blijven, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics. Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmogelijk is indien u niet instemt de verwerking.

2.3    Doorgifte aan derden

 Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Cloudsoftware dienstverleners;
 • Accountancy kantoor;
 • Juridische adviseurs;

Portfolio Services zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

 • Duur van de verwerking

 Portfolio Services verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 • Uw rechten

 Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Portfolio Services verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Portfolio Services per post aan volgend adres: 2222 Heist-op-den-Berg, Zuidstraat 9 bus A of per e-mail via privacy@trackxperience.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 • Automatische besluitvorming

Portfolio Services zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

2.7       Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Portfolio Services levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

 1. Cookies

Portfolio Services maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van Portfolio Services in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van Portfolio Services of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Portfolio Services maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Portfolio Services u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Portfolio Services maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 1. Toepasselijk recht

Huidig Privacy- & Cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

PRIVACY FORMULIER

Gebruik dit formulier als je inzage of correctie wil van de gegevens die we voor jou beheren.

Je kan ook vragen om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Gelieve hiernaast de keuze te maken van de actie die gewenst is. Het veldje “Bijkomende elementen” kan je gebruiken om bijkomende elementen te vragen.

  inzageverwijderencorrectie

  (*) = verplichte velden

  Back To Top

  Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten